Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2024
Ingangsdatum: 12 maart 2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Rolls Royce Te Huur, Elvis Presleylaan 10, Zeeland 4462LA, Nederland, e-mail: info@rollsroycetehuur.nl, telefoon: +31653185778 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://rollsroycetehuur.nl) gebruikt (de “website”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website.

Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst posten. Het herziene beleid is effectief 180 dagen vanaf wanneer het herziene beleid in de Dienst wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst daarna zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid betekenen. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail
  • Mobiel
  • Adres
Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Getuigenissen
  • T&C afdwingen
  • Beheer informatie
  • Klantenorders beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming geeft, tenzij we wettelijk anders verplicht zijn.

Bewaren van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief blijven of zolang als we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het verzameld is zoals beschreven in dit Privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde informatie voor langere periodes moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van administratie/rapportage in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, etc. Restanonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) identificeert, mag voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens, beperking of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen uw persoonlijke informatie te delen (overdragen) naar een andere entiteit, elke toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@rollsroycetehuur.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wet.

Cookies etc.:

Om meer te leren over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van enige informatie die u ons toestuurt niet verzekeren of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris Gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze Klachtenfunctionaris e-mailen op Rolls Royce Te Huur, info@rollsroycetehuur.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wet.